Domivest

In 2018 is Vastgoedpartners een samenwerking met Domivest aangegaan voor de financiering van beleggerswoningen (al dan niet in combinatie met winkels en/of overige bedrijfsruimten in hetzelfde complex). Vastgoedpartners treedt als intermediair op voor de Verhuurhypotheek van Domivest.

Domivest verstrekt hypothecaire financieringen tussen EUR 100.000,- en EUR 1.500.000,-. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Domivest verstrekt financieringen tot een maximale LTV (de hoogte van de financiering gedeeld door de waarde van het onderpand in verhuurde staat) van 80%.
Het gedeelte van de LTV boven 60% moet binnen 10 jaar lineair worden afgelost.

© VASTGOEDPARTNERS, Hoger in Google door SME | DAALSEWEG 67, 3611AA OUD-ZUILEN | ✆ +31 (0)651 579190