Diensten

Projectfinanciering

PROJECTFINANCIERING

In veel gevallen is er sprake van financieringen op de korte termijn (maximale looptijd van circa 3 jaar). Essentieel hierbij is dat verwerving van gronden al dan niet in combinatie met bouw- en bijkomende kosten wordt gefinancierd. Doorgaans is een hoge bevoorschotting wenselijk. Wij gaan voor de ontwikkelaar op zoek naar de optimale financiering die past bij de specifieke ontwikkeling.

Beleggingsfinanciering Creative Valley Utrecht

BELEGGINGSFINANCIERING

Bij beleggingsfinancieringen is in het algemeen sprake van investeringen voor de lange termijn. Rendementsoptimalisatie kan worden bewerkstelligd door het toepassen van een uitgekiende financieringsstructuur met bijbehorende financieringsvoorwaarden. Van Steenveldt Vastgoedpartners maakt de mogelijkheden voor u inzichtelijk en biedt een maatwerkoplossing aan, passend bij uw situatie.

Handelsfinanciering Zuidpark

HANDELSFINANCIERING

Een tijdelijke financiering kan gewenst zijn indien bijvoorbeeld doorverkoop van vastgoed op een later tijdstip plaatsvindt dan wel in CV structuren equity moet worden gevormd doch pas later kan worden verkregen. In die gevallen ontstaat er een specifieke financieringsbehoefte. Van Steenveldt Vastgoedpartners kan in deze situaties passende financieringsconstructies aanbieden.

Herfinanciering Sleper Utrecht

HERFINANCIERING

Het is voor ondernemers van wezenlijk belang om een goed inzicht te hebben in de financieringssituatie van de eigen vastgoedportefeuille. Van Steenveldt Vastgoedpartners adviseert hierin en komt met creatieve oplossingen.

Herfinanciering Sleper Utrecht

AAN- EN VERKOOPBEMIDDELING

Het is voor ondernemers van wezenlijk belang om een goed inzicht te hebben in de financieringssituatie van de eigen vastgoedportefeuille. Van Steenveldt Vastgoedpartners adviseert hierin en komt met creatieve oplossingen.

Herfinanciering Sleper Utrecht

RESTRUCTURING EN RECOVERY

Het is voor ondernemers van wezenlijk belang om een goed inzicht te hebben in de financieringssituatie van de eigen vastgoedportefeuille. Van Steenveldt Vastgoedpartners adviseert hierin en komt met creatieve oplossingen.